Coronavirus Information på dansk / Information in English

Foredragsmøder – Dansk Naturhistorisk Forening

Foredragsmøder

DNF holder foredragsmøder hveranden torsdag i vinterhalvåret (september-december og februar-maj).

Foredragene omhandler varierende naturhistoriske og zoologiske emner, igangværende zoologiske forskningsprojekter ved danske og udenlandske institutioner, aktuelle naturvidenskabelige temaer af almen interesse, samt emner med tilknytning til den aktuelle miljødebat.

Alle medlemmer får tilsendt mødeindkaldelse med orientering om emnet i god tid før hvert møde. Desuden kan mødeplanen og resumeer af de enkelte foredrag ses på foreningens hjemmeside.

Medlemmer med e-mail adresse kan tilmelde sig en ordning, således at de automatisk modtager besked om kommende møder og andre arrangementer. Tilmelding kan ske ved at sende en e-mail til DNF@zmuc.ku.dk med angivelse af ordet "mailing-liste" i titelfeltet.

Efter foredragene er der mulighed for at fortsætte diskussionen efter en let forfriskning. Der er rig lejlighed til at møde andre med interesse for naturhistorie og zoologi.

Foredragene finder sted torsdage kl. 19.30 bygning 1, Auditorium A, Parkfløjen, lige nord for August Krogh Bygningen, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, med mindre andet er anført.

Busserne 6A, 14, 185 og 150S kører næsten til døren (stoppested: Universitetsparken). Der er parkeringspladser og der udleveres parkeringstilladelse. 

Nogle eksempler på tidligere foredrag.

 • Tidlige vidnesbyrd om liv
 • Fuglenes udvikling fra kridt-tertiær grænsen
 • Rovdyr-byttedyr interaktioner i plankton
 • Funktionel morfologi hos koralrevsfisk
 • De danske gællefødder
 • Fuglenes udvikling fra kridt-tertiær grænsen
 • Bestøvningsbiologi på øer
 • Endosymbioseteorien og algernes evolution
 • Er pludselige klimaændringer mulige?
 • Pelagisk økologi i grøndlandske havområder
 • Udforskningen af den antarktiske bunddyrfauna
 • Krebsdyr i Yucatans saltvandshuler
 • Ageruglen som skadedyr og biologisk model
 • Fuglenes Danmark: Kortlægning af de danske fugles yngleudbredelse, tætheder og rasteforekomster
 • Metamorfosen hos fritlevende og parasitiske rankefødder (Cirripedia)
 • Ikka-ekspeditionen 1995. (En geologisk, zoologisk og botanisk undersøgelse af nogle arktiske kalkrev i Ikka-fjorden, Vestgrønland)
 • Primitive sommerfugles evolution
 • Den biologiske effekt af ioniserende stråling: Hundrede år efter røntgenstrålingens og radioaktivitetens opdagelse
 • Ingolf-ekspeditionen: Havforskning i Nordatlanten
 • Isbjørne i Grønland
 • DNA-undersøgelse af rensdyrpopulationer
 • Færøernes hydroidefauna
 • Vore vandløb - efter 10 år med vandløbsloven
 • Fugle i isolerede bjergregnskove
 • Osmoregulering i ferskvand
 • Lomvien i Grønland
 • Planktonfødekæden
 • Planternes biokemiske forsvar
 • Kommunikationsnetværk hos sang-fugle
 • Benfiskenes otolither
 • En hidil ukendt gruppe af hvirvelløse dyr
 • Fjers evolution fra krybdyrskæl
 • Narhvalernes sonarlyde
 • Østafrikanske edderkoppers biogeografi
 • Naturfredning og natursyn
 • Humlebier og blomster - et studium i optimal fouragering
 • Picoalger - forekomst og betydning
 • Nyopdagede pattedyr fra Sydøstasien
 • Reintroduktion af bæveren og vildsvinet til Danmark? En konsekvensanalyse

Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til kommende foredrag.