Kort om foreningen

Natural History Society of Denmark formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner og et årsskrift.


Torsdag d. 7/3 kl. 19:30, Universitetsparken 15B, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Hasselmusen – fra næsten ukendt til hovedrollen som værdig
naturbeskytter

Thomas Bjørneboe Berg
Seniorforsker ved Naturama


 

Hasselmusen er eneste repræsentant for syvsoverfamilien i Danmark. Den ligger i dvale fra ultimo oktober til ultimo april, er udpræget nataktiv og optræder naturligt i meget lave bestandstætheder på Fyn og Sjælland. Trusler som landskabsfragmentering og mangel på egnede habitater, gør at hasselmusen er en ud af ti truede pattedyrarter i Danmark. Den er med andre ord
kun set af meget få mennesker. Dette vil et nyt nationalt forskningsprojekt sætte fokus på. Foredraget stiller skarpt på, hvad vi ved om hasselmusen i Danmark, og hvad vi kan drage nytte af fra udenlandske undersøgelser. Er flere arter bare et spændende fænomen? Vel er de tegn på forandring, men er det til det bedre? Hvilke tilvandrende hvalarter vil kunne finde sig tilrette i de danske dele af Nordsøen og hvilke skal vi måske vinke farvel til? Klimaforandringerne er en del af ligningen og dem bidrager vi også i Danmark til. Herudover har vi et stort ansvar for de indre danske farvandes marsvinebestand, der ifølge de seneste optællinger er blevet halveret Bliver der færre fisk og mere iltsvind vil der til sidst kun være et dødt og dystopisk hav tilbage med en hvaldiversitet på nul.