Kort om foreningen – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner og et årsskrift.


Torsdag d. 21/2 kl. 19.30, Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”

Seniorbiolog Thor Hjarsen
(WWF Verdensnaturfonden, Danmark)Dansk Naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”. Sådan har professor Carsten Rahbek og næstformand i WWF Verdensnaturfondens bestyrelse udtalt sig om den danske naturbeskyttelses-indsats. Og mon ikke han har ret?
Den danske befolkning er én af de mindst oplyste befolkninger i EU om biodiversitet. Danmark har EU's mindste Natura2000 areal. En stor del af Danmarks beskyttede naturtyper er i ringe og ugunstig tilstand. Kun en lille del af Danmarks fredede områder opfylder IUCNs naturbeskyttelseskategorier. Danmarks bidrag til international naturbeskyttelse er fordampet som dug for solen gennem de seneste år – støtte via Danida, til IUCN eller GEF er væk. Alligevel var Danmarks seneste rapport til biodiversitets- konventionen, den 6. landerapport, en lang lysegrøn fortælling.
Thor Hjarsen, seniorbiolog med ansvar for biodiversitet og naturpolitik i WWF Verdensnatur-fonden, vil give et blik på den danske naturbeskyttelse set med internationale øjne – og hvordan der burde sættes ind. Helt nye aktører er på banen, som overhaler regeringer i ind- og udland indenom.

Fællesforedrag med Dansk Botanisk Forening.

page4image26219184

Tilmeld dig DNFs nyhedsbrev her


Danmarks Fauna bliver digitaliseret! 

Mange bind af Danmarks Fauna findes ikke længere på foreningens lager og er næsten umulige at anskaffe antikvarisk. Derfor arbejder bestyrelsen på at få digitaliseret Bind 1-81 samt gamle videnskabelige meddelelser så de kan blive tilgængelige for enhver med interesse for dansk natur. Danmark Fauna er forsat den bedste bestemmelseslitteratur til en lang række dyregrupper og det er synd at det ikke kommer til maksimal nytte.