Kort om foreningen – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner og et årsskrift.


Torsdag d. 16/5 kl. 19.30, Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Copepoders hvileæg - ’Et æg er ikke blot et æg’

Professor Hans Ramløv

(Institut for Natur og Miljø, Roskilde Universitet)


Copepoder (vandlopper) er mm-store krebsdyr der for de fleste arters vedkommende lever i de frie vandmasser. Copepoder er en af de talrigeste multicellulære dyr på jorden og udgør nøglepositioner i de frie vandmassers fødenet og er f.eks. hovednæringskilde for marine fiskelarver. Omkring 50 arter af boreale calanoide copepoder er beskrevet til at kunne håndtere vinter/sommer stress ved at producere hvileæg der sedimenterer ud af vandsøjlen og ender i sedimentet. Disse æg kan ligge i sedimentet i en hviletilstand i op til årtier og endog århundreder før de klækker. Æggene kan enten indtræde i hvile som diapauseæg, der er præ-programmeret af moderdyret eller i quiescense, stimuleret af uhensigtsmæssige miljøforhold. Diapauseæg er opbygget med tykke skaller og ofte med spikler på overfladen, medens quiescente æg blot er almindelige (subitane) æg. Hvileæggene er forbløffende resistente overfor anoxi, svovlbrinte, lave temperaturer, svingende saltholdigheder mm. Der er meget der tyder på, at fostret (embryonet) er i stand til at måle på sine omgivelser samtidigt med at det er beskyttet af sine fostermembraner i ægget. Vi forsøger at forstå mekanismerne bag disse fosterhviletilstande på flere organisatoriske planer. Vi arbejder med æggene/embryonerne på gen-niveau, fysiologisk niveau samt økologisk niveau. Foredraget vil være en rapport over hovedresultaterne opnået ved 15 års studier af dette fantastiske naturfænomen. Fænomenet har vist sig at have praktiske anvendelsesmuligheder inden for udviklingen af levende foderprodukter i fiskeproduktion. Perspektivet i foderudviklingen vil blive diskuteret.

page10image47543296
   

Tilmeld dig DNFs nyhedsbrev her


Danmarks Fauna bliver digitaliseret! 

Mange bind af Danmarks Fauna findes ikke længere på foreningens lager og er næsten umulige at anskaffe antikvarisk. Derfor arbejder bestyrelsen på at få digitaliseret Bind 1-81 samt gamle videnskabelige meddelelser så de kan blive tilgængelige for enhver med interesse for dansk natur. Danmark Fauna er forsat den bedste bestemmelseslitteratur til en lang række dyregrupper og det er synd at det ikke kommer til maksimal nytte.