Kort om foreningen – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner og et årsskrift.


Næste foredrag torsdag den 29. november 2018. Kl 19:30

Foredraget finder sted i Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø

Curriculum vitae for den insektpatogene bakterie Bacillus thuringiensis

Seniorforsker Niels Bohse Hendriksen
(Institut for Miljøvidenskab, Environmental Microbiology & Biotechnology, Århus Universitet)


Bacillus thuringiensis er en sporedannende bakterie, som er ganske almindelig i den danske natur. Den danner forskellige såkaldte crytoksiner, som er aktive overfor forskellige insektlarver, og som gør at den gennem mange år er blevet anvendt til bekæmpelse af især sommerfugle og myggelarver. I foredraget vil jeg belyse en række forskellige sider af dens levnedsforløb:
 
♦  Har den overhovedet det korrekte navn?
♦  Hvad ved vi om dens liv i naturen?
♦  Hvordan slår den specifikke insektlarver ihjel?
♦  Er den også aktiv overfor andre organismer – hvad med os mennesker?

Tv. Larver af Lille Kålsommerfugl som kan lave stor skade på kål. De kan be- kæmpes med Bacillus thuringiensis. Th. Fasekontrast mikroskopi billedeaf Bacillus thuringiensis. Man kan se sporer og bipyramidale krystaller, som indeholder crytoksiner som er aktive overfor insekt-larver.

Tilmeld dig DNFs nyhedsbrev her


Danmarks Fauna bliver digitaliseret! 

Mange bind af Danmarks Fauna findes ikke længere på foreningens lager og er næsten umulige at anskaffe antikvarisk. Derfor arbejder bestyrelsen på at få digitaliseret Bind 1-81 samt gamle videnskabelige meddelelser så de kan blive tilgængelige for enhver med interesse for dansk natur. Danmark Fauna er forsat den bedste bestemmelseslitteratur til en lang række dyregrupper og det er synd at det ikke kommer til maksimal nytte.