Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kort om foreningen – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner og et årsskrift.


Torsdag d. 1/10 kl. 17:00, Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A, 2100 København Ø 

Man skal bære mundbind til foredraget!

Leviathan - Blodig blåst

Cand. Mag. Daniel Flendt Dreesen

(Trilemma Consult)


Hvilken dæmon er Leviathan? Hvilket monster?! I civilisationens urtåger dækker navnet skiftende rædsler fra dybet - indtil det i dag slet og ret betyder “hval" på hebræisk. Men siden Melvilles Moby-Dick gælder det en ganske særlig hval, der udmærker sig ved sit blodige bånd til mennesket.
Når verdens største rovdyr, kaskelothvalen, går til modangreb, symboliserer det sammenstødet mellem kosmos og kaos. Kaskelotjagten, som et af de mest ekstreme eksempler på risikovillig, menneskelig naturbeherskelse, lyner i glimt. 
Foredraget "Leviathan - Blodig blåst" stiller skarpt på menneskets mytologisering af kaskelothvalen gennem hvalfangstens episke litteratur og historie. Med uddrag fra fortidens dokumenter, gives der kighuller til vanvittige forhold om bord på de sejlende slagtehuse, og slutteligt spekuleres der i kaskelothvalens unikke fascinationskraft.

Før foredraget er der generalforsamling.