Bliv medlem af DNF

Foreningens formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien.

Alle med interesse for naturhistorie kan blive medlem af DNF.

Henvendelse om medlemsskab kan ske til foreningens sekretær, Jytte Fredskov (Statens Naturhistoriske Museum),  ved at sende en e-mail, eller ved skriftlig henvendelse til nedenstående adresse.

Kontingentsatser
Almindelige medlemmer: Kr. 200,-
Studerende: Kr. 150,-
Pensionister:Kr. 150,-
Par (samboende): Kr. 250,-

Adresse
Dansk Naturhistorisk Forening
c/o Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
DK-2100 København Ø