Coronavirus Information på dansk / Information in English

Kontakt – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen > Kontakt

Kontakt

Foreningens adresse er:

Dansk Naturhistorisk Forening
c/o Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Denmark

Giro: 202 2494

Henvendelser kan ske pr. e-mail til: dnf@snm.ku.dk