Coronavirus Information på dansk / Information in English

Institutionsbesøg – Dansk Naturhistorisk Forening

Institutionsbesøg

Foreningen arrangerer besøg på udvalgte danske institutioner og virksomheder med arbejdsopgaver af biologisk relevans. Det er hensigten, at arrangementerne skal bidrage til at udvide kendskabet til de mangeartede arbejdsområder med biologisk indhold, både inden for offentlige og private virksomheder. Det forventes, at arrangementerne ikke mindst vil være af interesse for foreningens yngre medlemmer, men alle DNF-medlemmer er naturligvis velkomne.

Institutionsbesøgene vil blive lagt uden for de sædvanlige mødetidspunkter. Af hensyn til værtsinstitutionen vil det være nødvendigt med forhåndstilmelding.

Meddelelse om tid og sted for sæsonens institutionsbesøg udsendes til medlemmerne i forbindelse med de sædvanlige mødeindkaldelser, og det vil desuden blive annonceret på denne plads.