Coronavirus Information på dansk / Information in English

DNF éndags ekskursion til Møn – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen > Foredrag > 2015 forår > DNF éndags ekskursion ...

DNF éndags ekskursion til Møn Lørdag d. 28. Marts 2015

Turleder Niels Bonde

Geocenter Møns Klint – endags tur i privatbiler for at se udstillingerne om Skrivekridtets fossiler, særudstilling om hvirveldyr fra Jameson Lands Trias, samt gå på fossiljagt langs klinten. Centret åbner for 2015 sæsonen lørdag d. 28/3 med morgenbord og gratis indgang indtil kl. 12.00. Vi starter i privatbiler fra bl.a. Københavnsområdet ved 9-tiden, hvor chaufførerne samler folk op på aftalte steder, og der så er et par timers kørsel til centret. Rundvisning ved biolog Eliza Estrup (erhvervs-ph.d. på centret), som har etableret den store særudstilling af de grønlandske fossiler, baseret både på fund gjort i 2012 på en international expedition organiseret af centret, samt på materiale fra 7 foregående expeditioner arrangeret fra Harvard 1988 – 2002 (under afdøde F. Jenkins jr. – NB var med i 1991). I 2014 afholdt Acad. Sci. i Warszawa en expedition de samme aflejringer med 5 polske palæontologer og NB (se foredrag i DNF d. 26/3). Geocentret har udstillet masser af fossiler fra klintens skrivekridt (alder Maastrichtien, dog uden at nå helt op til grænsen mod Tertiær), som muslinger, ammonitter, belemnitter (’vættelys’), brachiopoder, pighuder, samt hajtænder og nogle sjældne rester af andre fisk og mosasaurer (’havvaraner’), og der er meget flotte rekonstruktioner af mange af disse organismer, inkl. en 10 m model af en stor Mosasaurus – mange af dem produceret af Esben Horns firma. Der er også en særudstilling om mosasaurer. Mange af disse er nemme at finde ved klinten, især molluskerne. Jameson Land faunaerne er fra kontinental Sen Trias og indeholder tidlige dinosaurer, skildpadder og pattedyr, som den tids største planteædere, prosauropoderne (fex Plateosaurus - et næsten komplet ex. på ca. 6 m), skildpadden Proterochersis og pattedyr som Kuehneotherium og haramyider m.fl. Desuden primitive archosaurer som phytosaurer og aetosaurer, og der er også en af de tidligste flyveøgler Eudimorphodon. Alle former kendt fra Europa, der jo dengang uden Atlanten lå meget tættere på. Af fisk er der ’ganoider’, lungefisk, coelacanther og hybodonte hajer. (Se 26/3). Da turen foretages i privatbiler skal aftales, hvem der stiller bil til rådighed, og hvor folk samles op, så alle tilmeldte (allersenest til foredraget d. 26/3) skal maile til Niels (nielsb.pal@gmail.com) og angive om de stiller bil til rådighed og opgive navne, tlf-numre og passende opsamlingssteder (gerne ved S-tog el. Metro stationer). Så vil vi aftale fordelinger og opsamlinger, og alle må selvfølgelig deles om benzin-udgifterne. Efter et par eftermiddagstimer ved klinten kan vi vende hjemad senest ved 17-tiden. Man kan tage egen frokost med og spise udendørs eller benytte centrets cafeteria efter behov.

Kontakt: Niels Bonde - niels.bonde@mail.tele.dk