Ekstraordinær Generalforsamling

Grundet et alt for ringe fremmøde ved årets ordinære generalforsamling og deraf følgende manglende beslutningsdygtighed indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling for Dansk Naturhistorisk Foreningen af 1833.

Dagsorden:

 1. 1  Valg af ordstyrer

 2. 2  Ændring af foreningens navn til et internationalt navn. Bestyrelsens forslag: Natural

  History Society of Denmark, 1833.

 3. 3  Indførelse af nyt Logo. Bestyrelsens forslag lægges op på alle vore digitale platforme snarest (Facebook: https://www.facebook.com/dansknaturhistoriskforening, foreningens hjemmeside: https://dnf.ku.dk og Instagram: https://www.instagram.com/ dansknaturhistoriskforening/).

 4. 4  Ændring af vedtægterne for Den Schibbyske Præmie, som herefter vil videreføres som Den Schibbyske Talentpris. Bestyrelsens vedtægtsforslag kan læses her

 5. 5  Ændring af vedtægter og boosting af beløbene for foreningens rejsefond. Bestyrelsens kan læses her

 6. 6  Videreførelse og opgradering af vores YouTube kanal: Dansk Naturhistorisk Forening 1833 (https://www.youtube.com/channel/UC4duYHOJGaUZAvZVTBtD1pA). Bestyrelsen ønsker at understøtte og kvalitetsløfte et digitalt katalog over nutidige forskeres formidling af deres eget arbejde i en lettilgængelig og visuel form. Denne skal være til fri afbenyttelse i for eksempel undervisningssammenhæng.

 7. 7  Orientering om alternativ løsning af foreningens opbevaring af arkivalier og depotbeholdning af for eksempel Danmarks Fauna.

 8. 8  Orientering om bestyrelsens arbejde i øvrigt.

 9. 9  Eventuelt.

Vel mødt – der vil være kaffe og hjemmebagt kage 

På bestyrelsens vegne,

Formand, PhD Jette Eibye-Jacobsen