Kort om foreningen – Dansk Naturhistorisk Forening

Kort om foreningen

Dansk Naturhistorisk Forenings formål er at fremme interessen for alle sider af naturhistorien, i særlig grad zoologien. Dette gøres gennem: Foredragsmøder, ekskursioner, udlandsrejser, institutionsbesøg, bogauktioner, udgivelse af serien Danmarks Fauna og et årsskrift.


Næste møde: Torsdag d. 23/11 kl. 17:00, Universitetsparken 15, Bygning 1, Auditorium A,
2100 København Ø. 

Torben Wolff mindesymposium 

En af de helt store personligheder i det 20. århundredes dansk zoologi, Torben Lunn Wolff (21/7/1919 - 2/5/2017), gik bort i år i en alder af 97 år. Det lader sig ikke gøre på nogle få lin- jer eller på en enkelt aften at opsummere alle aspekter af hans langvarige og mangesidige vir- ke, der også fortsatte i et kvart århundrede efter han officielt var gået på pension. Torben var en ildsjæl, der med utrættelig energi og entusiasme kom meget vidt omkring, både på jordklo- den og indenfor naturvidenskaberne og hvad der ellers fangede hans vidtfavnende interesser. Alt hvad han engagerede sig i nød godt af hans enorme arbejdskraft og vilje til at få ting gjort, og han har gjort et uudsletteligt indtryk på alle, der har været i berøring med ham.

Torben Wolff var mest kendt for sin deltagelse i et antal marinbiologiske ekspeditioner (Atlantide, Galathea II, Noona Dan, diverse internationale dybhavsekspeditioner), hvor han også var dybt involveret i det organisatoriske. Han efterlader sig en omfattende publikationsli- ste indenfor især krebsdyrsystematik og dybhavsforskning. Udover at være ansat som lektor ved Zoologisk Museum var han i perioder direktør for Danmarks Akvarium. Han var medlem af foreningen fra 1939, formand i årene 1963-1968 og bestred på forskellige tidspunkter en ræk- ke andre bestyrelsesposter. Ved sin død var Torben Wolff det ældste levende medlem af Even- tyrernes Klub og for mindre end et år siden fik han en asteroide opkaldt efter sig.

I symposiet vil en række talere fortælle om forskellige aspekter af Torbens liv og virke. DNF arrangerer smørrebrød da arrangementet strækker sig over spisetid. Hvis man ønsker at tage del i fourageringen er Tilmelding nødvendig senest mandag 20/11—skriv antal deltagere til dansknaturhistoriskforening@gmail.com

Talere:
Jean Just, lektor emeritus, Statens Naturhistoriske Museum, KU:
”4 roller gennem 50 år med Torben Wolff: vejleder, mentor, kollega og ven”

Jørgen Olesen, lektor og kurator, Statens Naturhistoriske Museum, KU:

”Torben Wolffs karriere set gennem hans alsidige publikationer om alt fra flueblomster til palmetyve” Ole Tendal, lektor emeritus, Statens Naturhistoriske Museum, KU:

”Torben Wolff: spejderdreng i høj sø - og en af den klassiske dybhavsforsknings store aktører” Reinhardt Møbjerg Kristensen, professor, kurator, Statens Naturhistoriske Museum, KU:

”Torben Wolffs fantastiske rejser til Salomon Øerne”
Peter Blanner, Projekt koordinator, Oceans, WWF Danmark :

”Har vi det ikke herligt? Oplevelser af og med Torben Wolff” BEMÆRK TILMELDING TIL MAD NØDVENDIG 


Elektronisk nyhedsbrev 

Alle DNFs medlemmer opfordres til at gå ind på vores hjemmeside og tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev. Vi vil i langt større grad gå over til at annoncere via digitale medier. Mødekalenderen, ekstraordinære arrangementer, pludselige programændringer og ikke mindst påmindelserne til hvert foredrag vil fremover blive udsendt via e-mail. Vi har i bestyrelsen forsøgt at bestræbe os på at reducere vores omkostninger, og den elektroniske kommunikationsform er med til dette. Vi håber på at vores medlemmer vil støtte os i dette tiltag. Årsskriftet vil naturligvis stadig blive udsendt i trykt format, ligesom medlemmer der fortsat ønsker et trykt eksemplar af mødeindkaldelsen vil få dette tilsendt.

Tilmeld dig DNFs nyhedsbrev her


Danmarks Fauna bliver digitaliseret! 

Mange bind af Danmarks Fauna findes ikke længere på foreningens lager og er næsten umulige at anskaffe antikvarisk. Derfor arbejder bestyrelsen på at få digitaliseret Bind 1-81 samt gamle videnskabelige meddelelser så de kan blive tilgængelige for enhver med interesse for dansk natur. Danmark Fauna er forsat den bedste bestemmelseslitteratur til en lang række dyregrupper og det er synd at det ikke kommer til maksimal nytte. Vi vil i løbet af første kvartal 2012 færdiggøre arbejdet og udsende den gode nyhed til DNFs medlemmer via email og hjemmeside således at alle kan få adgang til de digitale bind.